Μενου επιλογών

 


Γυναικολογικό υπερηχογράφημα

Γυναικολογικό υπερηχογράφημα

Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα εκτιμά την πύελο της γυναίκας και τα εσωτερικά όργανα που περιέχονται σε αυτήν. Συνήθως εκτελείται διακολπικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις διακοιλιακά. Με την διακολπική μέθοδο έχουμε καλύτερη και ακριβότερη απεικόνιση. Και οι δύο τεχνικές είναι ανώδυνες και ακίνδυνες. Επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και η τρισδιάστατη (3D) τεχνική για να αναλύσουμε με έμμεσο τρόπο την μητρική κοιλότητα.

Απεικονίζονται τα εσωτερικά γεννητικά όργανα, όπως είναι η μήτρα και οι ωοθήκες. Έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ανωμαλίες και παθολογικές καταστάσεις τόσο ανατομικές όσο και λειτουργικές.

Η εξέταση μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός τακτικού ελέγχου ή να ζητείται εξαιτίας συμπτωμάτων που αναφέρονται από την γυναίκα (πόνος στην πύελο, διαταραχές στην περίοδο, μη τυπικές αιμορραγίες κλπ) ή λόγω ευρημάτων κατά την γυναικολογική εξέταση. Άλλες ενδείξεις πιο ειδικές είναι η παρακολούθηση του ενδομητρίου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία, ο επανέλεγχος σε χειρουργημένες ασθενείς με όγκους ή παρακολούθηση γονιμότητας και ανάπτυξης ωοθυλακίων. Επειδή τα γεννητικά όργανα της γυναίκας μεταβάλλονται ανάλογα με την φάση του κύκλου, μπορεί να υπάρχει ένδειξη για διενέργεια του υπερηχογραφήματος σε συγκεκριμένη φάση του κύκλου. Να υπενθυμίσουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η πιο κατάλληλη περίοδος για να γίνει το υπερηχογράφημα είναι αμέσως μετά την περίοδο (6-8 μέρες μετά την έναρξη της περιόδου). Αν το υπερηχογράφημα γίνει διακοιλιακά θα πρέπει η ουροδόχος κύστη να είναι γεμάτη.